Espressopods

Vad är espressopods?

Många misstar espressopods för kaffekapslar – vilket är två olika saker.  Podsen kännetecknas av sin speciella runda och plana form. Varje pod innehåller 7 gram malet kaffe, vilket är den exakta mängden för att framställa en espresso, samma mängd när man gör en espresso på caféet. Kaffet har pressats ihop mellan två tunna filterpapper och sedan […]

Vad är espressopods? Läs mer »